test
  1. Glamox

Peterson retter lyset mot emballasjen til Glamox lamper

Den nye emballasjedesignen er enklere å pakke, gir bedre beskyttelse og fører til en mer optimal pakkeprosess.

Glamox, en ledende leverandør av belysning til kommersielle og industrielle bygninger, kom til oss med en utfordrende forespørsel. De hadde et ønske om å bytte fra brune esker uten trykk, til hvit emballasje med påtrykk, men de måtte også være enkle å pakke under produksjon.

Dette var en utfordring fordi lamper tradisjonelt sett er vanskelige å pakke grunnet deres ujevne form og vekt, i tillegg til å være skjøre.

Fra to til én eske

Peterson og Glamox utviklet en ny emballasje med faste innlegg. Dette gav umiddelbare fordeler siden det nå ble bare én eske å forholde seg til under pakking, i motsetning til to, slik som tidligere. Den nye emballasjen gav et høyere antall enheter pr. pall og forenklet Galmox's pakkeprosess.

Som eksempel kan vi nevne Glamox AIR lampe som nå kan sendes i et kvanta på 100 enheter pr. pall, til forskjell fra 84 med det forrige systemet. Og 72 Ovelo-lamper kan nå palleteres, mot tidligere 64. 

Optimalisert pakking

Vi har spesialister som kan optimalisere pakkingen og palleteringen. Har du en spesifikk pakke-utfordring, kan du jo ta kontakt med dem? Du vil bli overrasket over deres ideer.

Kontakt oss